Auditul Energetic al Clădirii

Un audit energetic al clădirilor / studiu de fezabilitate este un serviciu prin care se evaluează eficienţa energetică a clădirii de către un profesionist cu o pregătire  specială în scopul propunerii celor mai bune metode de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru încălzirea şi răcirea clădirii.

Un audit energetic al clădirilor / studiu de fezabilitate poate implica analizarea diferitelor caracteristici ale materialelor de construcţie ale clădirii inclusiv pereţi, tavane, pardoseli, uşi, ferestre, şi luminatoare. Pentru fiecare dintre aceste componente, se măsoară sau se estimează suprafaţa şi coeficientul de transfer termic (valoarea R).

Elementele urmărite sunt rata de infiltrare sau scăpările de aer prin materialele de închidere ale clădirii, acestea fiind afectate în mare măsură de construcţia ferestrelor şi calitatea izolatiei uşilor, cum ar fi garnitura de etanşare. Scopul acestui exerciţiu este de a cuantifica performanţa termică generală a clădirii. Auditul poate desemenea să evalueze eficienţa, condiţia fizică, şi programarea sistemelor mecanice, cum ar fi încălzirea, ventilaţia, echipamentele de aer condiţionat, şi termostatul.

Un audit Energetic al Clădirilor / Studiu de Fezabilitate poate include un raport scris care să estimeze utilizarea energiei în raport cu criteriile climatului local, setările termostatului, streaşina, şi orientarea solară. Acest lucru poate demonstra utilizarea energiei pentru o perioadă de timp dată, de exemplu un an, şi impactul oricăror îmbunătăţiri propuse pe aceeaşi perioadă de un an. Acurateţea estimărilor de energie este mult superioară atunci când este disponibil pentru analiză istoricul facturilor proprietarului arătând cantităţile de electricitate, gaze naturale, combustibil lichid sau alte surse de energie consumate pe o perioadă de unu sau doi ani.

Elementele care au un impact extraordinar asupra consumului de energie sunt comportamentul utilizatorului, clima şi vârsta clădirii. Un audit energetic poate include, aşadar, un interviu cu proprietarul pentru a inţelege modul în care a fost utilizată clădirea în timp. Istoricul facturilor pentru energie de la furnizorul local pot fi coroborate cu gradul de incălzire şi de răcire  obţinut din datele meteorologice locale recente, în combinaţie cu modelul de energie termică al clădirii. Datorită progresului în domeniu, modelarea termică computerizată poate lua în considerare multe variabile ce afectează consumul de energie.

Un audit Energetic al Clădirilor este adesea folosit pentru a identifica metode eficiente din punct de vedere al costurilor pentru îmbunătăţirea confortului şi eficienţei clădirilor. În plus, construcţiile se pot califica pentru finanţări guvernamentale pentru eficienţă energetică.

Vitalis News - May 2019Vitalis News - May 2019
See all publications
Vitalis News - May 2019Vitalis News - May 2019
See all publications

Abonare la Newsletterul Vitalis:
Copyright © Vitalis Consulting 2016. Toate drepturile rezervate.   www.vitalis.com